Katarina Hahr möter Gert Fylking

29 min
- Jag kan inte säga att jag tänker på mamma varje dag men jag tänker ofta på henne och jag har ju två mammor att tänka på. Det säger Gert Fylking, som i det andra programmet i serien om Män och moderskap bland annat berättar om sin uppväxt som adoptivson och om mötet med sin biologiska mamma när han var 21 år.