Studio Ett

88 min
Nio elever och en anställd på Lundsberg åtalas med anledning av händelserna i augusti, uppger åklagarmyndigheten. Intervju med åklagare Niclas Wargren. Nya oroligheter befaras i Egypten. Hemglassjingeln irriterar. Bombdåd i Beirut. Landslaget genom historien. Polisen och Säpo kan få direkttillgång till tele- och mejltrafik. Fd Tallmogården blir boende för asylsökande, debatt och protester i Sunnansjö, men också byalag som vill hjälpa flyktingarna tillrätta, medlemmar i Svenska Motståndsrörelsen bor i närheten.