Därför behövs EU-projekten

14 min
I två program har vi hört kritik mot dyra och ineffektiva EU-projekt. Nu är det dags för en röst från andra sidan: Tillväxtverkets Göran Brulin menar att EU-projekten har en mycket positiv effekt - de kan rent av vara kittet som håller samman Europa.

Ordet serendipitet kommer från en folksaga om tre prinsar från Serendip som försöker lära känna sitt land, men upptäcker helt andra saker än de planerat.

Liknande trevliga överraskningar finns också för den som tittar närmare på de EU-projekt som bedrivs runt om i Europa, det menar Göran Brundin som arbetar på Tillväxtverket och är ansvarig för den svenska utvärderingen av projekten. Det är inte bara det ursprungliga målet, utan resultatet i helhet som måste vägas in, när man utvärderar ett projekt, menar han.


I dagens Obs förklarar han varför vi behöver EU-projekten, och avslutar därmed veckans serie om EUs många projektsatsningar - som står för en tredjedel av unionens budget varje år. Vi reser också till Litauen, där Påhl Ruin rapporterar om hur landet börjat göra upp med sina judeförföljelser under andra världskriget.