"Ett lyckligt samhälle har ingen arbetslöshet"

32 min
Vad innebär det för oss att ha ett jobb? Ja, det finns två tydliga inriktningar på forskningen. "Bara en minoritet av de som förvärvsarbetar har så mycket utbyte av jobbet, att de skulle fortsätta arbeta även utan lön. Förvärvsarbetet är för de flesta ett medel för att klara försörjningen och utgör inte något eftersträvansvärt egenvärde i sig" skriver nationalekonomen Marian Radetzki i en banbrytande rapport 1996. Den kan ses som ett svar på Maria Jahodas rapport 1982 som går helt på tvärs med Radetzkis syn: "Förvärvsarbete genererar en meningsfull aktivitet, en vardagsstruktur, en känsla av kollektiva mål som går utöver det individuella, sociala kontakter samt status och identitet."

Om man vill ha jobb får man flytta. Det gäller bara att inte vara rädd och ta steget. Då blir du starkare. Så säger en som borde veta, 20-åriga Elin Skoogh som gick hemma i Filipstad i Värmland och sökte alla jobb som fanns för utbildade lastbilschaufförer, men fick ingenting. När hon till sist sökte ett jobb 130 mil hemifrån fick hon napp och nu kör hon mellan gruvorna i Norrland med bas i Pajala. Hon har just blivit fast anställd efter sex månader på prov.

Att bli arbetslös kan ha förödande konsekvenser. Men för 31-årige Fredrik Lundin från Sunne blev tiden utan jobb en vändpunkt som ledde till att han förverkligade sina yrkesdrömmar. Första tiden som arbetslös bjöd däremot på blandade känslor.

Idag använder alltfler sk speeddejting för att hitta sin arbetskraft. Under en vecka pågick en stor speeddejting på Swedbank i Karlstad. Banken fungerar som mellanhand. Det är arbetslösa ungdomar som träffar potentiella arbetsgivare. Det är fjärde året som den här speeddejtingen arrangeras. Varje dag mötte ett 20-tal förväntansfulla ungdomar ett 40-tal arbetsgivare.

Malin Blom i Säffle är 27 år och hon har aldrig haft ett vanligt jobb. Hon har en lång historia av missbruk bakom sig och ingen trodde på henne. Då började hon föreläsa om sitt liv och det har blivit hennes jobb idag.

Vid Karlstads universitet finns Centrum för folkhälsoforskning och där finns Bengt Starrin, professor i socialt arbete. Han har i hela sitt yrkesliv jobbat med frågor kring arbetslöshet och vem kan bättre svara på vad ett arbete betyder för oss idag. - Arbetslöshet är en svulst på samhällskroppen och vi måste lösa problematiken, anser Starrin. Han vill att vi som jobbar inte ska jobba mer än fem-sex timmar varje dag och att de unga ska utbildas för att ta vid när vi går hem tidigare. I och med att vi har kortare arbetstid så kommer vi automatiskt att ta hand om varandra på ett helt annat sätt på fritiden.

Arbetslinjen är ett mantra som moderaterna har upprepat sen de fick den politiska makten i Sverige för sju år sen.I riksdagens arbetsmarknadsutskott sitter moderaten Jessica Polfjärd som ordförande. Hon hävdar, liksom hela regeringen, att höjda bidrag gör fler arbetslösa för då lönar det sig inte att jobba. Hon tycker Elin i Filipstad visar att ungdomarna vill flytta för att få jobb och vi bör ha oavlönad anhörigomsorg istället för fler jobb inom omsorgen.