Människans äldsta vän

24 min
Om människans långa relation till hunden, och om Open Access och indraget stöd till forskningstidskrifter. Med Urban Björstadius.

Härom veckan kom nya rön om ursprunget till våra dagars hundar. Tidigare har man trott att det var i Kina eller Mellanöstern som människan lyckades tämja vargar, men enligt forskarna var det i Europa som de första hundarna levde. Och att hunden har varit en trogen vän till människan genom historien vittnar mängder av spår av hundar om i gravar, på keramikkärl och i tidiga skriftliga källor. En som intresserat sig för människans relation till hunden är religionshistorikern Tommy Kuusela, som säger att hunden ofta har tillskrivits olika religiösa betydelser.

Dessutom handlar det om Open Access, alltså kraven på att forskares texter ska göras fritt tillgängliga på internet. Frågan om Open Access blev extra aktuell härom veckan när Stockholms universitet la ut 1500 avhandlingar på nätet utan lov, och när Vetenskapsrådet beslutade att dra in stödet för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidskrifter. Vi hör Daniel Westman, forskare i rättsinformatik vid Stockholms universitet, Stefan Amirell, redaktör för Historisk Tidskrift, och Kerstin Sahlin som är huvudsekreterare inom humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet.

Programledare är Urban Björstadius.