Good Enough revolutionen

14 min
Dan Jönsson funderar över Good Enough-fenomenet, både som princip inom datavärldens mjukvaru-och systemdesign och som ideologi. Inom IT-världen innebär Good Enough-principen att enkelt och snabbt alltid är föredra framför genomarbetat och komplext. En ny programvara är bara meningsfull att färdigutveckla färdigt till 80 procent - de resterande 20 är det bättre om kunderna gör själva.

Att få tillgång till något här och nu värderas högre än att få det perfekt. Effektivitet har blivit vårt nya kvalitetsbegrepp, konstaterar Dan Jönsson, och nu sprids Good Enough principen till alla möjliga - och omöjliga områden.