Gudstjänst på första advent

Här finns inget ljud
På första advent tänds det första ljuset i Ålidhemskyrkan i Umeå. Kyrkoherde Lisa Tegby predikar i den direktsända gudstjänsten om en konkret gudsnärvaro och ett utmanande och befriande budskap.

Kyrkoherde Lisa Tegby vill att gudstjänsten på första advent ska förmedla en glad och god adventsstämning, men samtidigt vara utmanande.

– Jesus pratar om befrielse för de fångna, och texten utmanar både samhället i stort och mig personligen. Vilka behöver befrias i vår värld? Vilken fångenskap sitter jag själv i?

Lisa Tegby predikar och leder gudstjänsten. Anders Kristoffersson läser texten och Erik Hansson ber förbönen. Umeå Bleckblåsensemble medverkar under ledning av Gunnar Walldén, och David Bergius leder församlingens kyrkokör. Helena Holmlund spelar orgel.

Musik
Dotter Sion (G F Händel).
Bereden väg (Sv Ps 103).
Kristus kommer – Davids son (Sv Ps 111).
Immanuel (N Sleeth, J A Hellström).
Hosianna, Davids son (Sv Ps 105).
Jesus från Nasaret går här fram (Sv Ps 39).
Öppna en väg (R Martinsson, L Björklund).
Gå, Sion, din konung att möta (Sv Ps 108).
Jerusalem, höj upp din röst (Sv Ps 106).
Advent (O Olsson).
La Mourisque (T Susato).
Hosanna (E Hovland). 

Tekniker: Christer Blomgren och Eskil Lövström, Sveriges Radio Västerbotten.
Producent: Helena Andersson, Moskit media.