Populismen och den idealiserade bilden av det förflutna

15 min
I Sverige används begreppet populism oftast som ett skällsord - men är det så att populister undergräver demokratin, eller kan de tvärtom vitalisera den?

I dagens Obs intervjuas den brittiske samhällsforskaren Paul Taggart, som skrivit ett av standardverken om populism. Taggart menar att populismen är en märklig ideologi eftersom den hämtar sin näring från ett generellt misstroende mot den etablerade politiken. På så sätt kan den finnas både till vänster och höger på den politiska skalan. Men två saker förenar populisterna: att de vill polarisera det politiska samtalet, och att de drömmer sig tillbaka till ett idealiserat förflutet.

Programmet sändes första gången i maj 2011, och var inledningen till en serie om populismen runt om i världen.

Programledare: Fredrik Pålsson, producent: Pernilla Ståhl