När jordens magnetpoler byter plats

20 min
Jordens magnetiska poler byter plats med jämna mellanrum och det kommer att hända igen. Frågan är bara när polvändningen kommer att ske och vilka konsekvenser det får.

Paleomagnetologerna Ian Snowball och Andreas Nilsson jobbar med att kartlägga hur magnetismen på jorden ändrat sig under historien, och de är säkra på att en polomvändning kommer, men inte så snart att vi som lever idag eller ens våra barn-barn kommer att få uppleva det.

För 780.000 år sedan skedde den förra magnetiska polomvändningen på jorden, och forskarna vet att det tidigare har skett med ett tidsmellanrum på 200.000-500.000 år. Man vet också att varje tidigare polomvändning föregåtts av att magnetfältet runt jorden minskat kraftigt i styrka, något som också sker just nu.

Bara de senaste 150 åren, ett kort ögonblick i geologiska sammanhang, har det minskat med 10%.  Samtidigt breder ett område med mycket svag magnetism ut sig i sydatlanten och växer i takt med att magnetfältet på jorden minskar i styrka. Allt detta är tecken som tyder på att ett nytt polskifte kan var i vardande.

Men professor Ian Snowball vid Lunds Universitet och Andreas Nilsson, forskare vid Universitetet i Liverpool, lugnar oss. Det kommer att ske en ny polomvändning, säger de, men när den väl kommer pågår förändringarna i flera tusen år, och mänskligheten kommer att hinna förbereda sig

Sändes första gången i september 2013.