Orättvis vård för psykiskt sjuka äldre

50 min
När Lars-Åke gick i pension och samtidigt skiljde sig kom ensamheten över honom. Han beskriver det som känslan av att inte ha fast mark under fötterna, att inte orka någonting, bara ligga på sängen. Han fick ångest och självmordstankar och lades till slut in på psykiatriska slutenvården. Och han är inte ensam. Många äldre drabbas av psykiska sjukdomar, ångest och depression, men symtomen kan skilja sig från de hos yngre, och misstolkas ibland för att vara andra sjukdomar. Äldre är också särskilt känsliga för biverkningar av antidepressiv medicin. Dagens program handlar om att vara gammal och deppig och om hur specialiserad vård saknas för många äldre med psykiska besvär. Hur man satsar på äldres psykiska hälsa är mycket ojämnt fördelat över landet. Mer än hälften av alla landsting saknar en särskild enhet specialiserad på äldrepsykiatri, visar en kartläggning som Kropp & Själ gjort.

I programmet möter vi också Nils vars pappa tog livet av sig när han var i 80-årsåldern. Äldre män är överrepresenterade i självmordsstatistiken och depression är den klart vanligaste bakomliggande orsaken.

Medverkar i programmet gör också : Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet och Ingmar Skoog, professor i psykiatri Sahlgrenska akademien, Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen, Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på Sveriges Kommuner och Landsting och Ingvar Karlsson, docent och överläkare i psykiatri.