Studio Ett

87 min
16-timmen Nytt kärnavtal med Iran, men går det att lita på? Fler jobb till utrikes födda, men är alla jobb lika bra? Island och EU - var är landet på väg? Läget i DR Kongo efter att M23 gett upp. 17-timmen Thailands skakas av de värsta protesterna sedan 2010, Om europeiska landsbygdsparlamentets första möte i Bryssel, Dima Litvinov om att frigivningen kan vara tillfällig , Grå Pantrarna är pensionärerna som boxas.