Nya gifter ruskar om toxikologin

20 min
Läran om ämnens giftighet, toxikologin, står inför helt nya utmaningar. I veckan samlades internationella toxikologiexperter vid Karolinska institutet i Stockholm för att prata om något som skulle kunna beskrivas som toxikologins kris.

Det krävs ett såpass nytt sätt att se på giftighet att man kan kalla det ett paradigmskifte. Sättet som används idag gör att man riskerar att missa farligheten i hela klasser av ämnen. 

De etablerade toxikologiska metoderna går ut på att man, så att säga, vräker på i djurförsök med det ämne som ska testas. Sedan sätter man ett gränsvärde med god marginal i förhållande till de doser där man sett effekter. Hundra gånger lägre dos anses vara en säker marginal. Frågan är hur man ska hitta rimliga gränsvärden om det handlar mer om tajming än dos?

Hormonstörare som bisfenol A är extra luriga eftersom de kan gå in och störa kroppens eget signalsystem vid mycket små doser. Effekten av gifter kan också se helt olika ut beroende på när vi utsätts för dem. Fosterlivet och tonåren är två perioder i livet då vi kan vara extra känsliga, men det kan finnas fler tillfällen då hormonstörare kan ställa till problem. Det är svårt att veta exakt när dessa känsliga perioder infaller och om de kan se olika ut för olika människor. 

Vetandets Värld rapporterar från en konferens på Karolinska institutet där forskarna diskuterade hur de ska hantera de nya utmaningarna för toxikologin.