Ljuset ger insikt och klarhet

6:39 min
-Ljuset är en symbol för kunskap, en liknelse som förekommer i otaliga hinduiska sammanhang. Ljuset skänker klarhet. Ljuset driver mörkret - okunskapen - på flykt. På samma sätt som mörkret skingras i ett rum då man tänder lampan, försvinner okunskapen då kunskapen träder in i dess ställe. Så säger Stig Lundgren som är hindu. Vi hör Arja Saijonmaa sjunga Vangelis´"Till dagens ljus".