Språkhistoria och spår av gamla ord på trädstammar och i båtar

24 min
Om ett träd är skadat av en brand, kan det få ”brandljud” och fören på en båt kan också kallas ”stammen”. Det är några av ord som lyssnare undrar över i veckans program och i båda fallen berättar professor Lars-Gunnar Andersson att orden är riktigt gamla och har liknande betydelse i flera andra språk. Veckans program innehåller också en betraktelse över hur ord och uttryck från andra språk äter sig in i vår vokabulär. Hur ska vi se på det, frågar sig Hedvig Skirgård, lingvistikstudent vid Stockholms universitet.

Veckans alla lyssnarfrågor:
-vad betyder ordet ”tjänare” i hälsningsfrasen?
-hur har begreppet ”bussig” uppkommit?
-och ”bus” och ”busig”?
-väderlek, varför ”lek”?
-”amper” som ord för ”pjoskig” i Roslagen
-”brandljud” och ”skarpljud” på träd
-stammen, i betydelsen ”fören” på en båt
-ladugård – betydelse förr och nu
-i går morse och i morgon bitti
-”smöget” som ett ord för ”bra”
-”knäppgök”