- Nevimata thaj aktualitetura pe romani chib

30 min
Romane aktualitetia: Barnombudsman kerel kritika prekal e policiaki registarcia savi kerdape pe e cikne romane chavore. So shaj te kerelpe maj bur pe akava puchipe shaj te ashune so phenol o Fredrik Malmberg Barnobudsman. Ano Skarpnäck avdive e roma thaj e diferntne plitikane manush, kotar e diferentne politikane partie kedenpe te vorbin so shaj te kerolpe maj dur te inkludirinenpe e roma ano Stockholmo. Akava kurko ano Göteborg ljolpe jekh romano filmosko festivali o organizatori o Domino Kaj vorbil amnege maj pashe so keren. Ani komuna Eskilstuna e diferentne romane grupe ko jekh than puttrade jkeh romano kedipe e anvesa "Romano Trajo". Ashunen save aktivitetio si ljen ano kedipe.