Studio Ett

89 min
16-timmen Psykolog Cajsa Lindholm ger sin version i fallet Thomas Quick och Dan Josefsson svarar på Lindholms kritik, Flyktingar tvingas ta allt större risker, Behöver svenskar kunna tyska? 17-timmen Bortförda svenska journalister i Syrien, Rapport om skolmassakern i Newtown, Möt Jesper Odelberg och Förbud mot reklam för bröstmjölksersättning.