- Nevimata thaj aktualitetura pe romani chib

28 min
Romane aktualitetia: Sa e chavore ano Shvedo save djan ani fundoni shkola kotar akana shaj te avol ljen shaipe te sikljon kotar e Roma. Ano kurko savo nakhla mukhlape jekh knjiga ja se kitapi e anvesa "Vi läser om romer om romer av och om romer i Sverige". 40 procentia kotar e chavore save rodindje kopezacia lovengi, kaj von sas chore dikhlje ane chovorenge khera thaj save sas chores plaserime ande familjienge khera, ljilje jkeh negativno atveto. Mothol e anglune milja decizie save andja e o rsättningsnämnden. Ano Skarpnäck e roma roden kotar e lokane politikane manusha te den dumo e romane chavorengeani shkola thaj te shaj e roma aven ane bucha sar mediatoria thaj shkaolke asistentia. Aktualitetia ano Shvedo: E Shvedoski khangiri angluno drom vorbil savi relacia sala e dumutane themesa DDR thaj ljenge garadume policia Stasi.