Lunchekot 28 november

Här finns inget ljud
Justitierådet Lambertz hållning i Quickfallet får hård politisk kritik - Experter oeniga om budgetbråket i riksdagen - Höga betyg i engelska och matematik när sexorna fick betyg för första gången.