Bana väg för Herren – en Bachgudstjänst

Här finns inget ljud
Gudstjänsten från Olaus Petri kyrka i Örebro den tredje advent är fylld av Bachs musik. Vi hör kantaten Nun komm, der Heiden Heiland med kör och orkester. Författaren och teologen Owe Wikström guidar oss genom musiken och för oss in i Bachs tankevärld.

När det gäller Bach är det så lätt att han reduceras till musikaliskt snille – barockfantast – estetikens gudfader.
Men det fanns ett centrum i hans liv och musikaliska uttryck och det är att tillvaron absolut inte är tillfällig. Så säger författaren och teologen Owe Wikström om Johann Sebastian Bach, som också kallats den femte evangelisten.
I sin predikan utgår han från kantaten Nun komm, der Heiden Heiland, BWV 61. Han ledsagar oss genom kantatens fem satser och visar på hur den kan vara mer än bara vacker musik.

Medverkande:
Mattias Gunnari, tenor
Roine Tharander, bas
Anna-Sofia Gahnfelt, sopran
Olaus Petri Vocalis
Örebro Barock, konsertmästare Olof Ericson
Organist, musikalisk ledning: Mats Bertilsson
Predikan: Owe Wikström
Liturg: Anna Apell
Textläsning: Margareta Lindström
Förebedjare: Annika Bertilsson

Bibeltexter:
Jesaja 40:1-8
Galaterbrevet 3:21-29
Lukas 3: 1-15

Musik:
SvPs 112 (Ambrosius/musik medeltida)
Lita aldrig på mäktiga män (Psaltaren 146:3-9 /Craig Sellar Lang)
Nun komm, der Heiden Heiland BWV 61 (Johann Sebastian Bach)
SvPs 478 Du morgonstjärna mild och ren (Philipp Nicolai)
Fuga Ess-dur BWV 552 (Johann Sebastian Bach)

Tekniker: Marta Nolåkers och May-Britt Rylander, Sveriges Radio Örebro

Producent: Katarina Josephsson