Medieormen på knytkonferensen Fajkon: Gavin Sheridan från Storyful om källkritik i sociala medier

49 min
Gavin Sheridan är Director of Innovation på sociala medier-nyhetsbyrån Storyful och medgrundare till bloggen TheStory.ie . På knytkonferensen Fajkon i Göteborg 30 november 2013, gav han en keynote om hur Storyful arbetar med user generated content, det vill säga att samla in bilder, videos och nyheter via sociala medier.

Och eftersom konferensens tema var källkritik handlar hans föreläsning mycket om hur de arbetar med källkritik och hur de verifierar äktheten i materialet de hittar i sociala medier. Vad skillnaden är jämfört med "vanlig" journalistisk källkritik. Inte mycket. “There’s nothing new here” slår Gavin Sheridan fast.

En inspelning från JMG i Göteborg och knytkonferensen Fajkon, 30 november 2013. På engelska.

Föreläsningen går även att se här via Bambuser.