Kulturnytt

12 min
Kulturnytt granskar översättares villkor. Hälften av de tillfrågade tjänar 15 000 eller mindre före skatt. Svenska barns läsförmåga försämras kraftigt, det visar den nya PISA-undersökningen. En av regeringens största kultursatsningar, skapande skola-reformen, utväderas. Den ryska dansaren Pavel Dmitrijenko döms till sex års fängelse för syraatack. Fortsatta demonstrationer i Kiev. Årets Turner-pris tilldelas video- och konceptkonstnären Laure Prouvost.