Alexandra – 180 cm spaningssoldat

30 min
- Ofta frågar folk hur lång man är och då svarar jag 180 cm. Då händer det att de säger ”jag har också en kompis som är 180, men du känns längre. Hon är i och för sig mer långsmal”.

Alexandra Södervall har alltid varit stor och genom skoltiden längst i klassen, till och med bland killarna. Det värsta som kunde hända var att på skoldiscot bli ihopparad med någon som var huvudet kortare än henne själv.

Hennes fysiska styrka har hon sett som en fördel i sitt liv och Alexandra sökte sig tidigt till det militära. På mönstringen var hennes resultat så bra att hon fick göra om testen för att personalen trodde att datorn visade fel. Alexandra gjorde lumpen som den första kvinnliga spaningssoldaten i Sverige och fick uppleva både gömda stenar i sin packning och gliringar från killar som störde sig på henne för att hon just var större än dem.

Journalisterna Tove Meyer (180 cm lång) och Åsa Karlsson (178 cm lång) utforskar världen ur den stora kvinnans perspektiv.