Bland punkare i Indonesien och Sverige

24 min
Om Indonesisk punk och om Tolkiens inspirationskällor. Med Urban Björstadius.

Indonesisk punkmusik tar just nu punkare i övriga världen med storm. Den indonesiska punken ses inta bara som något exotiskt utan som något mer äkta som ligger närmare de ursprungliga punkidealen. Sociologen Erik Hannerz säger att tvärtom mot vad man tidigare ansett så handlar inte punken om att reagera mot vissa särskilda saker i samhället, som orättvisor eller sociala problem. Om det vore så skulle ju punken se olika ut i olika samhällen som till exempel i Sverige och i Indonesien, men så är det inte. Tvärtom skapar punkarna själva en bild av vad de är och vad de är emot, oavsett hur samhället runt omkring dem ser ut.

I veckan är det premiär på nya Tolkienfilmen Hobbit: Smaugs ödemark, och som vanligt när det gäller Tolkien så kommer vi att kunna se mängder av referenser till både medeltida berättelser, bibliska historier och fornnordiska sagor. När Tolkien skapade sina berättelser och sina världar så hämtade han nämligen ofta stoff från sin akademiska forskning i filologi berättar religionshistorikern och Tolkienkännaren Tommy Kuusela.

Programledare är Urban Björstadius.

Musik som spelats i avsnittet

  • 13.35
    Marillion - If My Heart Were A Ball It Would Roll Uphill
    Album: Anoraknophobia
    Kompositör: Marillion
    Bolag: LIBERTY