Studio Ett

44 min
POD 10 december Kaosklass del 2, Föräldrar kämpar för sina barns rätt till extra hjälp. Reportage av Katarina Gunnarsson och samtal med Eva-Lis Sirén och Anna Norrman, hör också hur världen hyllar Nelson Mandela och samtal med Richard Myrenberg och Maria Sjöqvist.