Barna Hedenhös och fröken och fru på resa. Språket om ålderdomliga ord, några med anknytning till julen

24 min
Årets julkalender i tv får en lyssnare att undrar över formen ”barna” - är det barnspråk eller dialekt? Professor Lars-Gunnar Andersson spårar både barnen och själva ordet hedenhös långt tillbaka i tiden och ger i förbifarten också ursprunget till ordet ”jul”. Andra lyssnarfrågor aktualiserar språkreformer i modernare tids svenska: verbens pluralformer och böjningar av verb. Kravet att kvinnor ska välja titeln ”fröken” eller ”fru” på resebyråernas blanketter har fått många att reagera. Bland dem språkforskaren Anna Gunnarsdotter Grönberg som är glad över att ett stort flygbolag snart slopar den tituleringen.

Veckans alla språkfrågor:
-"barna" i stället för barnen
-ordet hedenhös
-jul, varifårn kommer det ordet?
-verbens pluralformer. Om regelbundna och oregelbundna verb i dåtid
-när slutade vi använda verbens pluralformer? Och hur lång tid tar det för språkreformer att vinna gehör?