Bosatt i öknen - Arcosanti

29 min
Grön arkitektur är ett begrepp som ofta används idag. Tidig att experimentera inom det området var arkitekten Paolo Soleri. 1970 satte igång bygget av Arcosanti. Ett samhälle mitt i öknen, 15 mil norr om Phoenix i Arizona. Ett samhälle ritat för 5000 personer där ett begrepp som hållbarhet var det som styrde visionerna.

Paolo Soleri kallar sina självförsörjande samhällen arkeologier. En sammansmältning av arkitektur och ekologi. Hans favoritmaterial är betong, vars egenskaper han utforskat grundligt. En viktig del av arkeologierna är också växthusen som inte bara ska förse samhället med mat, utan också hjälper till att värma upp husen på vintern.

Byggnaderna är också  ritade så att de på bästa sätt ska ta till vara solens värme på vintern, men stänga den ute under sommarhalvåret. Grundtanken är att man ska behöva använda så lite fossila bränslen som möjligt. Allt är i fas med vår tids diskussioner om att hitta hållbara lösningar. Även tanken om urban farming, stadsodlingar var Paolo Soleri tidigt ute med. 

Kulturradions Cecilia Blomberg har besökt Arcosanti och träffat flera av dem som bott där länge och som varit med och byggt samhället. Hela Arcosanti är som en experimentverkstad där lärlingar som kommer dit på kurser hjälper till med det praktiska byggarbetet.

Paolo Soleri föddes i början av 1900-talet i Italien men flyttade till USA 1946 och blev lärling hos stjärnarkitekten Frank Lloyd Wright.  Han dog i våras i sitt andra hem, Cosanti, 93 år gammal.