Bosatt i öknen - Taliesin West

29 min
1937 flyttade stjärnarkitekten Frank Lloyd Wright till Arizona på vintrarna och satte igång bygget av skolan och vinterbostaden Taliesin West. Han var 70 år, pank och det började som ett tältläger i öknen på en bit friköpt mark. Idag är Taliesin West med på listan över USA:s mest intressanta minnesmärken.

Taliesin West består av två låga utsträckta byggnader som placerades på en bit friköpt mark som var två kvadratkilometer stor. Det var mitt under den amerikanska depressionen. Frank Lloyd Wright var runt 70 år och hans privatekonomi var ansträngd. Hade han frågat om råd, hade alla sagt att han var galen. Men det var inget som stoppad stjärnarkitekten.

Tanken med Taliesin West var att testa ett annat sätt att leva och ett annat att sätt att lära ut arkitektur på. Utbildningen utformades praktiskt. Det var lärlingarna på skolan som byggde husen. Man levde, arbetade och åt måltiderna gemensamt och så är det fortfarande idag.

Cecilia Blomberg har besökt Taliesin West och bland annat träffat Arnold Roy som stannat kvar sen han kom dit 1952 som ung lärling. Han berättar om hur Frank Lloyd Wright var som lärare, om tankarna bakom skolan och om den speciella naturen i Scottsdale utanför Phoenix i Arizona. Och om hur viktigt det är att bygga med respekt för naturen runtomkring.

Hör också Victor Sidy som idag är dekanus på Taliesin West och som själv en gång var elev på skolan. Han tar oss med ut på en promenad i öknen för att titta på en del av skolans elevprojekt. Små klimatsmarta hus som tagits fram bland annat med tanke på hur man ska kunna förtäta amerikanska städer.

Mer: