Ett land i posttraumatisk stress

14 min
Idag riktar vi blickarna mot Kambodja, ett land som ännu inte gjort upp med sitt blodiga förflutna.

En fjärdedel av landets befolkning miste livet under de knappt fyra åren på 70-talet som Röda Khmererna hade makten i Demokratiska Kampuchea. Ändå tog det nära tre decennier av komplicerade förhandlingar innan någon av de ansvariga kunde ställas till svars i en rättslig process. Om denna tribunal berättar författaren Peter Fröberg Idling i dagens program. Medverkar gör även juristen Christine Evans, som arbetat vid tribunalen. Hon vittnar om ett land som lider av kollektiv posttraumatisk stress.

Och så frågar vi oss vad resultatet är efter tjugo års rättegångar vid krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien? Kan sanningen bidra till försoning? Vi hör en röst inifrån Haagtribunalen: domaren Krister Thelin.