Julevsamebåddå 12 december

Här finns inget ljud
Renskötaren Bengt Erik Pittsa berättar om det dagsaktuella läget för deras rensamling som pågått sedan 18 november i västra fjällen.