Kören Pro Musicas 35-årsjubileum + romantik med Göteborgs Symfoniker

Här finns inget ljud
Vocal Art Ensemble, tidigare kammarkören Pro Musica, firade sina 35 år med en jubileumskonsert i Göteborgs Domkyrka den 9 november. Inte mindre än tre verk var uruppföranden! Spel på sjungande glas samt medverkan av Rythm Art Duo, slagverkarna Daniel Berg och Fredrik Duvling, gav konserten en smått magisk touch. Innan dess en genomgående romantisk konsert med Göteborgs Symfoniker ledda av Nikolaj Znaider med uruppförande av Rolf Martinssons Tour de force samt Bruchs violinkonsert med Vilde Frang och Tjajkovskijs fjärde symfoni.

Presentatör: Urban Hägglund

19:03-21:59 P2 Live: Göteborgs symfoniker/Pro Musica 35 år

19:03

1. Konsert med Göteborgs symfoniker.
Solist: Vilde Frang, violin.
Dirigent: Nikolaj Znaider.
a) Rolf Martinsson: Tour de force.
b) Max Bruch: Violinkonsert nr 1 g-moll.
c) Peter Tjajkovskij: Symfoni nr 4 f-moll.
Konsert 15/5, Göteborgs konserthus.

20:34
2. Pro Musica firar 35 år byter namn till Vocal Art ensemble
Konsert 9/11, Göteborgs domkyrka.
Verk som uppförs:
Ēriks Ešenvalds: The new moon 
Sven-David Sandström: To see a world
Ulrika Emanuelsson: Där livet klingar ut. Uruppförande
Carl-Axel Hall: Dance, drums, dance, med Rythm Art Duo
Frank Martin: Kyrie ur Mässa för två körer
Jan Yngwe: Urgency of now. Uruppförande
Miklós Maros: Solfeggio (Rythm Art Duo)
Ēriks Ešenvalds: Earth teach me quiet. Uruppförande
Imogen Heap: Hide and Seek
Ēriks Ešenvalds: Stars