Kyrkorna i Sverige och ANC

44 min
Den senaste veckan har hyllningarna av presidenten och den tidigare ANC-kämpen Nelson Mandela avlöst varandra. I svenska medier har det lyfts fram hur viktigt stödet från Sverige var för kampen mot apartheid. Kyrkorna i Sverige var på de flesta håll mycket engagerade, men stödet för ANCs politik var inte självklart. Varför var hjälpen till ANC så kontroversiellt inom kyrkan? Dessutom: Vad skulle shariaanpassade banktjänster få för betydelse för svenska muslimer? Programledare: Peter Sandberg.