Åländskt smörgås och pilsnerpaket

29 min
Ingvar Storm med en klocka och den pratglada panelen Pia Johansson, David Batra, My Holmsten och Hans Rosenfeldt. Notarius Publicus: Helge Skoog.