Kulturnytt

9:00 min
SKL företräder folkbiblioteken i samtal om e-bokslån. Pygmalion på Göteborgs Stadsteater och en sufflörlucka i Kulturnytts julkalender.