Freden som möjlighet

14 min
I Obs serie om rättvisa efter krig återutsänder vi ett program om freden som faktisk möjlighet. Då sände vi en rad program om var vi ska hitta det politiska hoppet - och freds- och konfliktforskaren Ane Kirkegaard läste boken End of War, Slut på krig.

Konflikter kommer alltid att finnas - men behöver de alltid lösas med våld?

År 2003 började vetenskapsjournalisten John Horgan göra undersökningar om hur många människor i USA som tror att världsfred är möjligt. Hela 90 procent svarar nej på den frågan – trots att forskningen visar att människan hellre samarbetar än slåss. Ane Kirkegaard läser Horgans bok och reflekterar över fredens möjligheter: som idé, och som verklighet.

Programmet har sänts en gång tidigare, på julafton 2012.