Efter kriget - om brott utan straff

14 min
Brott utan straff. Varför har ingen ställts till svars för kommunismens brott? Och hur går det med den nya internationella brottmålsdomstolen, ICC? Medverkar gör historikern Kristian Gerner och domaren Krister Thelin. Prod: Pernilla Ståhl, Umam produktion