Blir krisens Detroit det nya Berlin?

14 min
Förra året gick Detroit i konkurs. Ett av förslagen för att få in pengar till kassan har varit att sälja stadens berömda konstmuseum. Vad händer med konsten och kulturen i krisens efterdyningar? Joachim Sundell rapporterar. Vi hör också Kenneth Hermele diskutera Ben Ramalingams bok ”Aid on the Edge of Chaos”

Så här låter en av biståndets paradoxer: där bistånd är enkelt behövs det inte, där klarar människor och deras samhällen av att lösa grundläggande försörjningsproblem på egen hand; men där bistånd verkligen behövs är det svårt att få till det för där härskar korruption, fattigdom och sjukdomar och förutsättningar för att ta emot bistånd på ett produktivt sätt saknas.