Dags att omvärdera paracetamol?

20 min

Tio dagar gamla musungar som fick paracetamol visade sämre hjärnutveckling som vuxna än andra möss. Treåringar vars mammor ätit paracetamol i mer än 28 dagar under graviditeten hade sämre språkutveckling, sämre motorisk utveckling och var mer aggressiva och utåtagerande än sina syskon som inte exponerats för paracetamol. Det är resultaten från två färska vetenskapliga studier som väcker frågor kring ett av världens vanligaste smärtläkemedel.

Det har inte forskats mycket kring paracetamolens möjliga biverkningar på foster och mycket unga, så det behövs fler studier. Men min epidemiologiska studie med treåriga barn och den svenska studien på möss pekar år samma håll, säger Ragnhild Eek Brandlistuen, forskare vid Oslo universitet.

- Paracetamol är ett utmärkt smärtstillande medel när det används i en eller ett par dagar, men man börjar se biverkningar om man använder det under långa perioder eller i fel dos. Utöver de senaste rönen har det också  kommit svaga varningssignaler tidigare kring paracetamol, om ökad risk för astma, till exempel. Så sammantaget tycker jag att det är dags att Läkemedelsverket ser över rekommendationerna kring paracetamol, säger Inge Axelsson, professor i medicinsk vetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund.

- Läkemedelsindustrin ser inte de biverkningar som uppstår när man använder läkemedlet på fel sätt som sitt ansvar. Men det är ett samhällsproblem, säger Edward Högestätt, professor i klinisk farmakologi vid Lunds universitet. Han arbetar med en forskargrupp som försöker forska fram smärtläkemedel utan paracetamolets potentiellt livshotande biverkningar.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".