Fler viltolyckor trots färre vilda djur

20 min

Viltolyckorna i den svenska trafiken ökar samtidigt som avskjutningsstatistiken tyder på att den svenska viltstammen minskar. Hur går det här ihop?

 Det är en tydligt ökande trend i statistiken över det senaste decenniet. Jakten på det gäckande mörkertalet i statistiken pågår också hela tiden.
 – Att statistiken skevar beror förhoppningsvis på att mörkertalet har minskat. En annan delförklaring kan vara ökande trafik. Det finns också en hypotes om att jakten bedrivs mest i skogsområden, och inte nära vägarna, vilket kan betyda att vi har mer vilda djur just där de inte borde vara, alltså längs vägarna, säger Andreas Seiler, forskare vid Grimsö forskningsstation vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

 Andreas Seiler ansvarar för den webbenkät som sedan i höstas, och hela 2014, är öppen alla trafikanter som vill hjälpa forskarna att bättre försöka ringa in mörkertalet genom att rapportera om egna erfarenheter och beteenden kring viltolyckor. Att få ett bättre grepp om det verkliga antalet viltolyckor handlar både om etiska frågor och om att bättre kunna beräkna hur stora samhällskostnaderna är, menar Seiler.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".