Ett avsnitt från Språket
24 min
Stugan eller landet? Språket om innehållet i några ord man kan ha olika åsikter om
Tis 21 jan 2014 kl 13:35
Bland veckans lyssnarfrågor finns flera som inspirerar till reflektion över hur olika mening vi kan ge samma ord. Vi diskuterar skillnaden mellan att åka till stugan och åka till landet, skriver en lyssnare... Finns det någon skarp geografisk gräns mellan de båda uttrycken och var går den i så fall? Nja, svarar professor Lars-Gunnar Andersson, antagligen inte i detta fall. Men under programmets dryga sexton år i etern har det kommit många exempel på ord och uttryck med skarpt geografiska gränser och några av dem lyfts fram. Ett annat ord där meningen tycks växla med könet på användare är ordet ”väninna”. Kan en man ha väninnor, undrar en lyssnare. Och så lite information från programledaren: den 11 februari kommer Emmy Rasper att efterträda mig som programledare för Språket när jag går i pension. Professor Lars-Gunnar Andersson kommer också att sluta som programmets expertmedverkande. Språket blir också i fortsättningen ett program för lyssnares frågor om språk!

Samtliga veckans frågor:

-konnotation och denotation: betydelse av orden och skillnaden dem emellan
-åka till landet eller åka till stugan
-siffertrixande
-be om ursäkt, be om en ursäkt – ett ord som tycks kunna ”gå åt olika håll”
-väninna, bara för kvinnor?

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".