Jordbruket anpassar sig till nytt klimat

20 min
En av de yrkesgrupper som är absolut mest väderberoende är jordbrukare. För dem har klimatförändringar både positiva och negativa effekter. Det gäller att anpassa sig till den nya verkligheten och forskarna försöker hjälpa till.

 För mycket eller för lite vatten har alltid varit jordbrukets gissel. I och med att klimatet förändras blir det allt mer påtaglig. Andra problem som klimatförändringarna kan föra med sig är skadeinsekter och svampangrepp.

 Vi följer med lantbruksrådgivaren Line Strand ut till lantbrukaren Tobbe Larsson, som visar runt på sin gård. Han berättar hur klimatförändringarna har påverkat jordbruket och vad han har gjort åt det. Det inte bara ute på lantbruken som klimatanpassningen pågår, utan även på forskarnivå.

 Forskarna Jens Sundström och Anna Westerbergh på Sveriges Lantbruksuniversitet arbetar med att ta fram nya grödor som är anpassade till det nya klimatet. Vi kikar in i växthuset och i klimatkammaren där avancerat växtförädling pågår. Det forskarna är ute efter är växter som klarar av både översvämning och torka. De behöver också vara resistenta mot svampar och mot skadeinsekter. Fleråriga grödor är också att föredra.