Radiokören <3 Bach

Här finns inget ljud

Ända sedan 1200-talet har motetter sjungits i kyrkor och kloster, under gudstjänster och begravningar. Johann Sebastian Bach, som den senare delen av sitt liv arbetade som musikdirektör för fem kyrkor i Leipzig, fick naturligtvis i uppdrag att skriva många motetter. Hör en konsert med några av de mest älskade ikväll, direkt ifrån Engelbrektskyrkan i Stockholm. Dessutom framförs den svenske tonsättaren Jan Sandströms stycke Bring Heaven to Earth.

Motettens historia går så långt tillbaka som till tidig medeltid. Under 1300-talet var motetten övervägande världslig men blev med tiden alltmer kyrklig. Under 1500-talet utvecklades den med hjälp av tonsättare som Palestrina och Orlando di Lasso vilket gjorde att kraven på körerna som skulle utföra dem följaktligen höjdes. I 1700-talets Leipzig hade motetten blivit ett kort stycke med bibel- eller koraltext i kontrapunktisk stil som ofta inledde gudstjänsten. Men den dubbelköriga motetten ansågs redan vara antik. Emellertid växte den i Johann Sebastian Bachs händer till en betydligt större komposition och formen nådde med honom sin höjdpunkt. Ett mer eller mindre tydligt riktat budskap i texten ger oss anledning att tro att samtliga Bachs motetter var skrivna för specifika tillfällen, i de flesta fall för begravningsgudstjänster och minnesgudstjänster som var ett av Bachs ansvarsområden i de fyra kyrkor som tillhörde hans tjänst i Leipzig.

Komm, Jesu, komm är ett utmärkt exempel på just musik för sorgehögtider. Men det hindrar inte att den stående frågan är: För vem? Och när? Ett dubbelkörigt stycke där ropen på Jesus och de texttolkande utdöende fraserna upptar den första delen som följs av en kanonlek med utropen ”komm, komm”. Det hela avslutas med en koral som inleds med orden: ”Jag innesluter dig i mina händer och säger god natt till världen”.

Om Fürchte dich nicht vet vi däremot att den tillkom till minnet av makan till fältherren Christoph Georg Winckler. ”Var inte rädd, jag är med dig … stöder och räddar dig med min hand” är de trösterika orden i sorgens stund.

Motvilligt utförde Bach den undervisning han var ålagd i sin tjänst i Leipzig. Inte blev det bättre av att hans chef, rektor Johan Heinrich Ernesti, mer eller mindre tappat greppet om Thomasskolan. Disciplinen var dålig och skolbyggnaden i stort behov av reparation och utbyggnad. Man kan tänka sig att budet om rektorns död 1729 mottogs med blandade känslor av Bach och hans kollegor. ”På samma sätt som det när Anden stöder oss i vår svaghet …” börjar bibeltexten i Der Geist hilft som Bach skrev till rektor Ernestis begravning, en motett där Anden målas i luftiga melismer. En reflektion över den oundvikliga döden – på samma gång ljuv, glädjande och trösterik för den fromma själ som Bach ansåg sig vara – slutligen summerad i Luthers koral Kom helge Ande.

– Påven sa vid en mässa i somras att "Vi är Guds barn tack vare Jesus, ingen kan stjäla detta identitetskort." Fint sagt. Så säger tonsättaren Jan Sandström som är upphovsmannen till Bring Heaven to Earth som tar plats i fredagens konsert. En passande titel mitt i en konsert med musik av den fromme Bach.

– Det är en fin titel – när jag tänker på det så är det i stort sett vad jag själv försöker göra när jag klinkar fram toner på pianot” säger Jan Sandström vidare. Texten i stycket utgör slutdelen av en buddistisk bön som finns i Metta sutta – lärotalet om kärleken – tagen ur den buddistiska skriften Sutta nipata. Det var beställaren, kören Musica Sacra från Massachusetts, USA som önskade den texten. Beställningen gjordes till firandet av körens 50-årsjubileum 2009.

Ja, det är väl fantastiskt att kombinera två stora världsreligioners kärleksbudskap i en körkonsert. Jag har själv alltid känt mig befryndad med den buddistiska tanken att vi alla har gud inom oss. Och att vi alla är Guds barn återkommer ju ofta i kristna sammanhang.

Den kortaste Bachmotetten, Lobet den Herrn, är inte helt lik de övriga fem. Skriven för fyra stämmor i bara en sats ter den sig mer gammalmodig; den innehåller inte heller någon koral. Möjligen var den inte ens tänkt som en motett utan är kanske ett kantatfragment, möjligen är det inte ens Bach som skrivit den, vi vet faktiskt inte.

Sommaren 1723 dör hustrun till postmästaren i Leipzig och Bach får i uppdrag skriva musik till minnespredikan. Det är åtminstone en teori. Ett par månader har gått sen han tillträdde sin tjänst och andra hävdar att inte ens den genialiske Bach kunde hinna med något sådant med tanke på den arbetsbörda som låg på den nytillträdde musikern. Likväl har Bach skrivit ett verk som är vitt spänt, ett skickligt bygge med stundom mycket tät, stundom nästan genomskinlig struktur. Genom de elva satserna i Jesu, meine Freude alternerar Bach Johann Francks ljuva och förtröstansfulla koral med verser ur Paulus romarbrev som utgör en ganska stark kontrast med sitt resonerande om världslig död och himmelsk evighet i en närmast uppfordrande ton.

Ur Berwaldhallens programtidning. Text: Karin Ekedahl

Presentatörer: Per Lindqvist, Anna Nyhlin och Vassilis Bolonassos

19:03-21:59 P2 Live: Konsert med Radiokören
1. Foajé.
2. Konsert med Radiokören (kl 19.30). Mime Brinkmann, cello, Yngve Malcus, kontrabas och Björn Gäfvert, orgel. Dirigent: Peter Dijkstra.
a) Johann Sebastian Bach: Komm, Jesu, komm.
b) Johann Sebastian Bach: Der Geist hilft uns'rer Schwachheit auf.
c) Jan Sandström: Bring heaven to earth.
d) Johann Sebastian Bach: Allemande ur Solocellosvit nr 1 G-dur.
e) Johann Sebastian Bach: Fürchte dich nicht.
f) Johann Sebastian Bach: Singet dem Herrn ein neues Lied.
Direktsändning från Engelbrektskyrkan, Stockholm.

3. Josef Suk: Asrael, symfoni (1906).
Sveriges Radios Symfoniorkester.
Dirigent: Daniel Harding.
Konsert 2009, Berwaldhallen.

Musik som spelats i avsnittet

 • 19.15
  Kungliga Filharmonikerna, Stockholm, Dirigent Franz Brüggen - Sinfonia D-Dur Op 3:1
  Kompositör: Johann Christain Bach
 • 19.30
  Radiokören, Mime Brinkmann, Cello,, Yngve Malcus, Kontrabas, Björn Gäfvert, Orgel., Dirigent Peter Dijkstra. - Komm, Jesu, Komm.
  Kompositör: Johann Sebastian Bach
 • 20.20
  Radiokören, Mime Brinkmann, Cello,, Yngve Malcus, Kontrabas, Björn Gäfvert, Orgel., Dirigent Peter Dijkstra. - Singet Dem Herrn Ein Neues Lied
  Kompositör: Johann Sebastian Bach
 • 20.50
  Lars Vogt - Nocturne Ciss-Moll (Op Posth)
  Kompositör: Frédéric Chopin
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".