Svartfisket en svår nöt för EU

20 min

Kan EUs nya fiskeregler hindra rovfiske i havet? Kanske inte på en gång, men de ger en möjlighet att skydda både fiskar och människor mot jagande fiskeflottor som dammsuger kusterna på allt levande, trålar sönder reven och förstör ekosystemen. Gömda bakom bekvämlighetsflagg eller hutlösa hot och avtal är de på väg att utarma de viktigaste tillväxtområdena för havet.

Kampen för att få en överenskommelse till stånd inom EUs fiskekommitté har varit lång och svettig. Den rätt som många nationer tagit sig att fiska på och utanför andra länders fiskeområden har hävdats kraftfullt, inte minst inom EUs egna led.

Vid en internationell konferens, anordnad av Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg, talade man om framtiden med en blick bakåt. Den längsta bakgrunden lämnades av emeritusprofessor Jake Rice från Kanadas fiskeridepartement. Han refererade fiskerättigheter från 800-talet fram till nutid, där perspektiven växlat från stormännens önskemål till dagens, då ekosystemtänkande har adderats till resursfrågorna.

Isabella Lövin sitter i EU-parlamentets fiskeriutskott och har varit rapportör inför förhandlingarna, och hon redogör för utfallet. Niels Krabbe är jurist på Havs- och vattenmyndigheten. Hur lägger man ihop juridik och biologi?
  – Man måste förlita sig på forskarnas beståndsuppskattningar, menar han, men har inget bra svar på hur överträdelser egentligen ska beivras.

Daniel Pauly vid universitetet i British Columbia har skärskådat det obehagliga hajfisket där man skär av fenorna och dumpar hajen i havet för att dö. Kinas regering har reagerat på den negativa opinionen och serverar inte längre hajfensoppa på officiella tillställningar. Ett litet steg i rätt riktning.

Inger Näslund från svenska WWF berättar hur de nya bestämmelserna påverkar svenska fiskare. Beatrice Gorez från Coalition for fair Fisheries arrangements och Isabella Lövin redogör för det första genombrottet av lagen, där Mauretanien fått ett avtal med EU: inget fiske utanför deras kust om det inte finns ett överskott att fiska. Frågan om ekosystemskydd kontra fiskresurser är ännu en inte helt oknäckt nöt.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".