Kan vi lita på klimatrapporten?

20 min
FN:s klimatpanel IPCC kommer måndagen den 31 mars med en ny rapport om klimatförändringens inverkan på människor och ekosystem. När samma typ av rapport kom 2007 innehöll den flera fel. Vetandets värld tittar närmare på hur arbetet har förändrats sedan dess.

Efter att felaktigheter upptäcktes i 2007 års klimatrapport om effekter, granskades arbetsformerna av IAC, InterAcademy Council, som är en sammanslutning av Vetenskapsakademier. Det resulterade i en rad reformförslag, varav de flesta har genomförts.

Vetenskapsradion besökte 2010 klimatpanelen i Genève och intervjuade stipendiehandläggaren Brenda Abrar, som var den enda som kunde ta emot en utländsk journalist då. Förra året gjorde vi ett nytt besök på högkvarteret, där vi träffade den nye kommunikationschefen Jonathan Lynn för att undersöka vilka åtgärder som genomförts.

Inför helgens rapportsläpp tar vi upp tråden igen för att komma fram till hur vi ska se på klimatrapportens trovärdighet.

I programmet medverkar Ulrika Björkstén, Vetenskapsradion, Jonathan Lynn, kommunikationschef IPCC och Brenda Abrar, stipendiehandläggare IPCC.