Ökade kostnader när räddningstjänsten sparar

37 min
Om försämringar och besparingar inom svensk räddningstjänst. Med Urban Björstadius och Håkan Svensson.

Under några veckor framöver kommer Vetenskapsradion Forum att granska den svenska räddningstjänsten och i dagens program handlar det om de besparingar och försämringar som har skett under de senaste åren. Till exempel blir antalet brandmän allt färre - enligt vissa beräkningar har de minskat med så mycket som 10% de senaste tio åren. Samtidigt har antalet uppgifter som räddningstjänsterna ska utföra ökat. Räddningstjänsten rycker ut allt oftare, mellan 2005 och 2012 har antalet utryckningar ökat med 10%, och idag gör räddningstjänsten strax över 120 000 utryckningar per år. Samtidigt som kommunerna skär ner på räddningstjänsterna så ökar värdet på det som brinner. Enligt statistik från branschorganisationen Svensk Försäkring så har värdet ökat från strax över 3 miljarder kronor år 2000 till 4,7 miljarder kronor år 2012.

I dagens program medverkar Magnus Krantz, brandman i Eslöv, Mikael Strand, brandman och vice ordförande i Brandmännens Riksförbund, Per Persson, brandman och styrkeledare i Nybro, Kjell Wahlbeck, avdelningschef på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Anders Bergqvist, VD på Brandskyddsföreningen, Ann-Sofie Eriksson, sektionschef på Sveriges Kommuner och Landsting, Anna Johansson, forskare och utredare på Storstockholms brandförsvar, och Stefan Svensson, docent i brandteknik vid Lunds universitet.

Programledare är Urban Björstadius och Håkan Svensson.

Musik som spelats i avsnittet

  • 13.35
    Marillion - If My Heart Were A Ball It Would Roll Uphill
    Album: Anoraknophobia
    Kompositör: Marillion
    Bolag: Liberty