Magasin När det inte finns tid för medmänsklighet

44 min
En återutsändning av OBS magasin från den 19 mars där Kristina Mattssons bok Välfärdsfabriken om hur välfärden skulle effektiviseras presenterades. Margareta Flygt har skrivit en essä om ett samhälle där ingen längre tar sig tid. Astrid Seeberger är läkare vid Karolinska institutet och har skrivit en bok om att förutsättningen för bra vård är det nyfikna samtalet mellan läkare och patient. Ann Heberlein, teologie doktor i etik, funderar på vad bristen på medmänsklighet gör med oss. I dagens program har återges några av de lyssnareaktioner programmet väckte. Programledare: Mikael Olsson Al Safandi och Katia Wagner. Producenter: Anna Lyrenäs och Katia Wagner.