Krukväxter kan förorena odlingsjorden

25 min
Vissa importerade krukväxter kanske man ska undvika att slänga på komposten eftersom de kan vara benhandlade med retarderingsmedlet Bonsi. Bonsi är ett kemiskt preparat som används för att hämma växtens utveckling. Den aktiva substansen i Bonsi är långlivad och kan förorena kompostjorden, det säger Peter Bergquist som är växtskyddsexpert på Kemikalinspektionen. Andra växter man försöker odla i Bonsi-förorenad kan stanna i växten.

Växtljusforskaren Karl-Johan Bergstrand leder ljusforskningen på Slu, Alnarp. Forskningen handlar bland annat om att prova ut lysdioder, så kallade ledlampor, för att främst yrkesodlare ska få bästa resultat med dessa energisnåla och miljövänliga lampor. Rätt belysning minskar behovet av retarderingsmedel.

Ljusforskningen kommer också fritidsodlare till del, många hör av sig till forskarna för att få belysningsråd. Även cannabisodlare hör av sig för att få odlingsråd, säger Karl-Johan Bergstrand.

Vi besöker Lotta Lindqvist i Värmland, som odlar sina tomater uppochner på sitt eget sätt i sitt växthus i Sunne.

Lomme är veckans ogräs.