Vad gör barnen på internet?

20 min
Elza Dunkels har studerat barn och vad de gör på internet sedan slutet av 1990-talet. Hon oroade sig själv mycket för det, men hennes forskning har fått henne att ändra sig. Oroliga och kontrollerande föräldrar kan inverka negativt på barnens surfande.

Just nu arbetar hon med en bok om nätmobbning. Hon tycker att vi fokuserar för mycket på själva nätet, och för lite på själva mobbningen.
 – Det är inte så stor skillnad på att bli mobbad över internet eller i skolan, säger Elza Dunkels.

Hennes forskning vid Umeå universitet började med att hon, under sitt arbete att utbilda lärare, insåg att det inte fanns någon litteratur om vad barn och unga gjorde på internet. Hon fick uppgiften att sammanställa information, men blev så intresserad av ämnet att hon var tvungen att börja forska. Det var 1998. Då som nu var vi vuxna oroliga.