Gruvbrytning på havsbotten

25 min
I takt med att metaller på land blir svårare och dyrare att utvinna vänder sig nu industrin mot djuphaven. Men miljökonsekvenserna av djuphavsutvinning är tämligen okända.

På havsbotten finns metaller för tiotals miljarder dollar som kan plockas upp till en allt mer resurskrävande värld. Men kunskapen om hur det ser ut på bottnarna på flera tusen meters djup är liten och vilka miljökonsekvenser metallutvinning på havsbotten skulle innebära kan ingen svara på idag.

Klotet kollar också hur långt "urban mining" kommit, dvs att ta tillvara värdefulla metaller i soptippar och från gamla avloppsrör och elledningar under våra gator.

Programledare Marie-Louise Kristola