Anna-Karin Gauding

45 min
Arbetar med bistånd i Sydamerika I sitt Sommarprpgram berättar Anna-Karin Gauding om konsekvenserna av sina livsval och engagemang, om Latinamerika och om sig själv. Och om att välja till istället för att välja bort.

Om Anna-Karin Gauding

Under 1970-talet volontär för organisationen UBV, Utbildning för biståndsverksamhet. Har därefter arbetat i 13 år med flyktingfrågor och mänskliga rättigheter i Sydamerika genom biståndsorganisationen Diakonia. Har också samordnat utbytesprojekt mellan Chile och Sverige, liksom miljö- och soputbildningar i flera latinamerikanska länder. Har skrivit böcker om folkrörelser och demokrati i Latinamerika.