Nu bevaras äldre svensk humle

20 min
Humle är en uråldrig nyttoväxt i Sverige och ansågs en gång så viktig att det var lag på att odla den. Detta eftersom humle både kan konservera och smaksätta öl. Gamla humlesorter från olika delar av landet bevaras nu i genbanker.

Numer är Humle en vanlig prydnadsväxt i trädgårdarna. Den växer fort och kan bli 6-7 meter hög och de små kottarna kan användas för att konservera och smaksätta öl. Det gjorde tidigare humlen till en viktig nyttoväxt; på medeltiden fick bönder böta om de inte odlade humle.

I Växsjö stadga stod det 1414: "(den) landbo eller bonde ey hafwer humblagaard  ..//.. böte three öra swenska hwart aar".

Vetandets värld besöker Julita gård utanför Katrineholm och träffar där intendenten och humleexperten Else-Marie Strese. Hon har samlat in gamla humlesorter som nu bevaras i genbanker.

I programmet medverkar Else-Marie Strese, intendent på Julita gård som är en del av Nordiska museet.